Inspirera dina bankkunder att agera klimatsmart

Svalnas kraftfulla API-lösning ger banker och fintechs tillgång till marknadens bästa uppskattningar av klimatavtryck samt ytterligare funktioner som hjälper dina privata kunder och/eller företagskunder att spara pengar och minska sina utsläpp. Preliminära resultat visar att Svalnas användare minskar sina utsläpp med 10% efter att ha laddat ner appen.

Engagera dina kunder i kampen för klimatet

Möjliggör för dina kunder att minska sina utsläpp

Hjälp dina kunder att spara pengar

Vilka funktioner finns?

Genom vårt API kan du få tillgång till funktioner som att hantera användarkonton och hämta transaktionsdata och utsläppsresultat. Alla funktioner som finns i Svalnas klimatkalkylator för privatpersoner och företag finns även tillgängliga via vårt API. Köp som betalas med bankkort såväl som på faktura, kan hanteras.

Graph icon

Mät utsläppen

Mät klimatpåverkan i realtid, utforska utsläppen och ta reda på vad som är viktigt.

Goal icon

Sätt upp ett mål

Motivera användare att nå målet genom att sätta upp ett utsläppsmål.

group icon

Gå med i grupper

Låt användare anta gemensamma mål, inspirera varandra och minska utsläppen tillsammans.

action icon

Vidta åtgärder

Ge användarna skräddarsydda förslag på beteendeförändringar och klimatvänliga investeringar.

Hur fungerar det?

Användare köper varor och tjänster med sina bankkort. Svalnas API hämtar transaktionsdata från banken. Vår vetenskapligt baserade teknologi analyserar data, kategoriserar transaktionerna och beräknar utsläppen i koldioxidekvivalenter för alla transaktioner. En kort livsstilsundersökning med kan användas för att finjustera uppskattningarna. Resultaten skickas därefter tillbaka till din tjänst, via vårt API, där de kan visas för dina kunder.

Tekniska specifikationer

Vår metodik för att mäta klimatpåverkan kan integreras i din tjänst genom vårt API för att uppskatta utsläppen av växthusgaser för alla banktransaktioner. API:et kan tillhandahållas antingen som en offentlig webbresurs eller i en privat miljö. Hela systemet, eller delar av det (server, utsläppsmodell, databaser, etc), kan köras lokalt hos dig. Utforska API:et i vår testmiljö för att lära dig mer om lösningen!

API-server hos Amazon Web Services

Integrerad med Tink:s API för hämtning av transaktionsdata

Skalbara relationsdatabaser

Kan hantera tusentals API-förfrågningar per sekund

Säker hantering av känsliga uppgifter

Skräddarsydda lösningar

Vår API-lösning är under utveckling och vi kan erbjuda olika tekniska lösningar och kompletterande tjänster beroende på dina behov, till exempel API som publik webbresurs eller in-house lösning. Vi erbjuder även många olika add-ons så att dina privata kunder och/eller företagskunder kan få precis vad de vill ha. Vi diskuterar gärna möjligheter med dig!

Kontaka oss för mer info

Några möjliga tilläggstjänster

  • Uppdateringar och info via push-notifikationer
  • Kompletterande livsstilsfrågor för bättre uppskattningar
  • Nyhetsbrev med trendanalyser
  • Uppmuntrande feedback för att öka motivationen
  • Utmaningar och belöningar
  • Möjlighet att kompensera för utsläppen
  • Rättvis fördelning av utsläppen i hushåll med delad ekonomi
  • Med mera…

Hur beräknas utsläppen?

Alla köp kategoriseras beroende på inköpsställe. Utsläppen från shopping beräknas genom att multiplicera inköpsvärdet med utsläppsfaktorn för motsvarande inköpskategori. Utsläppsfaktorerna baseras på SCB:s miljöräkenskaper och har beräknats med hjälp av miljöanpassad multiregional input-outputanalys. Uppskattningarna kan finjusteras med hjälp av en kort livsstilsundersökning i kombination med individuellt anpassade utsläppsfaktorer från offentliga databaser. Beräkningsmetoden är baserad på vetenskaplig forskning och är akademiskt publicerad för största möjliga transparens och trovärdighet.

Intresserad av vår API-lösning?

Kontakta oss!