Klimatberäkning för företag och organisationer

Vi kartlägger verksamhetens klimatavtryck och erbjuder kvalificerat stöd i hållbarhetsarbetet så att ni kan nå era klimatmål.

Klimatberäkning för företag

Resultatrapport

Utsläppen presenteras fördelade på olika kategorier och avdelningar.

System för beslutsstöd

Möjlighet att utforska utsläppen och analysera effekten av olika förändringar.

Experthjälp

Kvalificerat stöd i hållbarhetsarbetet och förslag på åtgärder för att nå uppsatta klimatmål.

Klimatberäkning med Svalnas Carbon Intelligence System™

Ambitiösa klimatmål finns ofta, men sällan verktyg som kan användas för att mäta utsläppen och analysera vad som behöver göras för att nå målen. Vi har utvecklat en unik tjänst för klimatberäkningar som vi kallar Svalnas Carbon Intelligence System™. Det är en metod som med hjälp av sofistikerad teknologi beräknar den totala klimatpåverkan. Resultaten visas i ett interaktivt, grafiskt gränssnitt med kraftfulla verktyg. Vi erbjuder även kvalificerad hjälp med åtgärdsanalys så att ni kan nå era klimatmål.

Hur fungerar det?

Datainsamling

1

Insamling av bokföringsdata

Vår lösning analyserar snabbt och automatiskt all bokföringsdata, oavsett hur stor verksamheten är. Säkert och med konfidentiell hantering av känslig information.

Beräkningar

2

Klimatberäkning

Utsläppen av växthusgaser beräknas baserat på hur mycket pengar som spenderats inom olika inköpskategorier. Resultaten kvalitetssäkras av Svalnas expertteam.

Rapport

3

Skräddarsydd leverans

Bestående av resultatrapport, presentation och beslutstödssystem. Vi erbjuder även kvalificerat stöd i hållbarhetsarbetet så att ni kan nå era klimatmål.

Vilka funktioner finns?

Svalnas Carbon Intelligence System™ kategoriserar, analyserar och beräknar klimatavtrycket för företag och organisationer – snabbt, säkert och automatiskt. Resultaten presenteras i ett interaktivt, digitalt system med kraftfulla verktyg som hjälper er att nå klimatmålen.

Klimatanalys för företag
Graf

Utforska utsläppen

Undersök vilka inköp, avdelningar eller projekt som har störst klimatpåverkan.

Målsättning

Sätt upp mål

Sätt upp långsiktiga klimatmål för verksamheten och se hur mycket utsläppen behöver minska nästa år.

Analys

Analysera trender

Följ utvecklingen över tid och se hur stor klimatpåverkan årets budget kan förväntas orsaka.

Åtgärder

Få förslag på åtgärder

Analysera effekten av olika åtgärder och policies, och få hjälp med att genomföra förändringar.

Organisationer som fått hjälp av Svalna

Linköpings Universitet
Oatly
Stockholms Universitet
Way Out West
Göteborgs Universitet

"Jag upplever Svalna som smidiga att ha att göra med, och som utvecklingsinriktade inom detta komplexa område med många utmaningar."

Anna Gustafsson

Anna Gustafsson

Miljöstrateg på Linköpings universitet

“Att arbeta tillsammans med Svalna-teamet var kreativt och engagerande. Svalna såg till våra krav samtidigt som de själva tog fram förslag som förbättrade resultatet. Slutprodukten blev bättre än förväntat och det var tydligt att de är engagerade i klimatfrågan.”

Viktor Lundborg

Viktor Lundborg

Miljöcontroller på Stockholms universitet

Engagera medarbetarna i omställningsarbetet

Vill ni öka medarbetarnas medvetenhet om hur val i vardagen påverkar klimatet och inspirera till beteendeförändringar? Svalnas app för privatpersoner kan användas för att engagera hela företaget i roliga "Klimatstegstävlingar"! Vi kan också hjälpa företag och organisationer att planera och genomföra hållbarhetsutbildningar, samt anordna skräddarsydda workshops och föreläsningar.

Klimatberäkning app

Vill du veta mer?

Kontakta oss!