Klimatkalkylatorn - Appen

Hur fungerar Svalnas app?

Klimatkalkylator mäter ditt klimatavtryck baserat på hur du bor, reser, äter och shoppar. Koppla upp appen mot din bank och svara på en kort enkät om hur du bor, äter, reser och konsumerar. Du kan när som helst uppdatera svaren i enkäten, om du t ex flyttar. Alla köp som du gör med ditt bankkort kategoriseras automatiskt beroende på var du handlat. Utsläppen beräknas baserat på hur mycket du handlat för inom olika inköpskategorier. Utsläppsfaktorerna som vi använder kommer från Statistiska Centralbyråns miljöräkenskaper och är genomsnittliga mått på hur stor klimatpåverkan varje spenderad krona ger upphov till.

Hur beräknas klimatpåverkan från enskilda inköp?

Alla köp som du gör med ditt bankkort kategoriseras automatiskt beroende på var du handlat (t ex kategoriseras ett köp från en vanlig matvarubutik som ”livsmedel”). Utsläppen beräknas baserat på hur mycket du handlat för inom olika inköpskategorier. Utsläppsfaktorerna som vi använder kommer från Statistiska Centralbyråns miljöräkenskaper och är genomsnittliga mått på hur stor klimatpåverkan varje spenderad krona ger upphov till.

Varför ska jag ange min kommun och adress?

Så att vi kan beräkna utsläppen från ditt boende mer exakt. Olika fjärrvärmenät orsakar olika stora utsläpp av växthusgaser per kWh och genom att ange din kommun kan vi använda utsläppssiffror från där du bor. Om du anger din adress kan vi hämta information från Energideklarationen för ditt bostadshus på vilken energianvändning ditt bostadshus har, om du bor i ett flerbostadshus.

Varför ger en tågresa så höga utsläpp när tåget går på förnybar el?

Därför att vi inte bara räknar med utsläppen från användning av energi för att driva tåget. Vi räknar även med utsläppen från tillverkning och underhåll av tåget, och det är ibland är betydande andel av de totala utsläppen. Detsamma gäller för all kollektivtrafik.

Får jag lägre utsläpp om jag köper varor av hög kvalitet som jag kan använda länge?

Nej. Appen ser bara var du handlat och hur mycket du spenderat. Utsläppen beräknas med genomsnittliga utsläppsvärden för varje inköpskategori. Men om du köper varor av hög kvalitet som du kan använda länge behöver du troligen inte köpa nytt lika ofta, så det kommer synas i dina utsläpp på lite längre sikt.

Hur vet ni hur mycket mina utsläpp minskar om jag genomför en förändring?

Det kan vi inte säkert veta. Men vi har rådgjort med experter för att kunna göra rimliga antaganden och bästa möjliga uppskattningar kring vilken effekt olika beteendeförändringar och investeringar har. Vi arbetar också kontinuerligt med att analysera och uppskatta de faktiska genomsnittliga utsläppsminskningar som sker när användare genomför olika förändringar för att kunna uppdatera våra uppskattningar om så behöv

Vilka banker stödjer Svalna idag?

Tack vare vårt samarbete med Tink AB stödjer vi nästan alla banker i Sverige. Det finns några få undantag, exempelvis banker som bara erbjuder sparkonton, och inte konton kopplade till bankkort.

Varför visar appen utsläpp från saker som jag inte har köpt?

Det beror på att något har kategoriserats fel, vilket beror på att appen omöjligt kan veta exakt vad användaren köpt i olika butiker. Appen ser bara i vilken butik du har handlat, inte exakt vilken vara du köpt. För att förbättra resultaten behöver användaren själv kategoriserar de köp som antingen blivit felkategoriserade eller okategoriserade. Appen påminner även användarna om att de behöver hjälpa till att kategorisera okategoriserade köp för att få ett mer korrekt resultat

Får jag lägre utsläpp om jag köper varor av hög kvalitet som jag kan använda länge?

Nej. Appen ser bara var du handlat och hur mycket du spenderat. Utsläppen beräknas med genomsnittliga utsläppsvärden för varje inköpskategori. Men om du köper varor av hög kvalitet som du kan använda länge behöver du troligen inte köpa nytt lika ofta, så det kommer synas i dina utsläpp på lite längre sikt.

Hur kontaktar jag er om jag har fler frågor eller behöver teknisk support?

Du är välkommen att kontakta oss på info@svalna.se.

Varför uppdateras inte mina inköp i appen?

inställningar (skruvikonen högst upp i vänstra hörnet) och klicka på “Uppdatera bankdata” under rubriken banker. Logga sedan in på BankID igen. Ha lite tålamod, det kan ta några minuter, beroende på hur lång tid det var sedan datan laddas senast. I Översiktsvyn ska du sedan kunna se dina senaste utsläpp igen.

Hur gör jag om jag delar ett bankkonto med en eller flera personer?

Gå in på översiktsvyn och gå till inställningar (kugghjulsikonen högst upp till vänster i bild). Under rubriken “Banker” klicka på den eller de banker du anslutit dig till. När du klickar på bankens namn kommer du till en översiktsvy över alla dina bankkonton hos den aktuella banken. Där kan du välja under kolumnen “Delat konto?” hur många personer som delar på kontot. Du kan välja mellan 1 och 4 personer per konto. Du kan också avmarkera de konton som du inte vill ska räknas med i ditt klimatavtryck i denna vyn, under kolumnen “Aktivera”. Klicka på “Spara” längst ner när du är klar.

Varför använder Svalna transaktionsdata?

Vi använder transaktionsdata för att det är det mest tillförlitliga sättet att mäta utsläppen, och smidigast för dig! Genom att hämta data direkt från banken missar vi inga köp och du slipper svara på långa frågeformulär om allt du handlat. Den unika, automatiserade teknologin i kombination med en kort enkät om din livsstil gör att det går snabbt och effektivt att beräkna utsläppen

Säkerhet och datahantering

Vad innebär det om jag kopplar upp min bank till appen?

Om du ansluter din bank till appen så godkänner du att vi, via Tink AB, hämtar transaktionsdata från din bank och levererar till Svalna (inköpsställe, belopp, datum). Vidare godkänner du att vi använder informationen för att kategorisera dina inköp och uppskatta utsläppen baserat på vad du köpt. Vi sparar inte information om enskilda köp.

Är det säkert att använda Svalna?

Ja. Vår säkerhetsarkitektur har utformats i enlighet med industristandardorganet OWASP:s riktlinjer och utvärderas av Kirei, ett av Sveriges ledande IT-säkerhetsbolag. Vår säkerhetsarkitektur förhindrar att dina personuppgifter används för icke-legitima syften eller tillgängliggörs för icke-behöriga tredje parter. All kommunikation mellan Svalna och din app eller webbläsare är krypterad med SSL-kryptering. Servrarna som vi använder är certifierade enligt både ISO 27001 och PCI-DSS, en säkerhetsstandard utvecklad av kortbolagen.

Hur används min data i forskning?

Om du gått med på att dela med dig av din anonymiserade data (vi frågar alltid först) med forskare kan vi studera vad som utgör hållbara livsstilar. Kunskapen kan användas för att inspirera fler att leva mer klimatsmart. Många Svalna-användare har nämligen låga utsläpp och smarta strategier för att leva klimatsmart. Du väljer själv om du vill dela dina data med forskare. Det är alltid anonymt och helt frivilligt. Vi delar aldrig dina data med forskare om du inte explicit samtycker. Och varken vi eller någon forskare kan någonsin se vad, var och när du handlat.

Kan jag radera mitt konto och alla uppgifter?

Ja. Du kan när som helst avsluta ditt konto i Svalna. Då raderas all information om dig och dina lösenord permanent från våra system.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!