Forskning för en hållbar värld

Svalna är en vetenskapligt baserad klimattjänst som har utvecklats av forskare. Vi bedriver egen forskning och samarbetar med andra forskare för att tillsammans lära oss mer om hållbara livsstilar, och utveckla smarta, digitala tjänster som hjälper privatpersoner, företag och organisationer att minska sina utsläpp. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som forskar!

Få tillgång till vår databas med konsumtionsdata

Många Svalna-användare har låga utsläpp och smarta strategier för att leva klimatsmart. Hälften av dem godkänner att forskare får tillgång till deras data för forskningssyften. Det gör det möjligt att studera vad som utgör hållbara livsstilar, åstadkomma beteendeförändringar, och inspirera fler att leva mer klimatsmart. Du som forskar kan få tillgång till vår databas – kontakta oss för mer information.

Rekrytera deltagare till forskningsstudier

Vår forskningsapp kan användas för att rekrytera människor till undersökningar om konsumtion och beteende. Vi erbjuder olika rekryteringslösningar, samt möjlighet att testa olika behandlingar, inklusive rekrytering av kontrollgrupp. Lösningen är säker både för dig som forskar, och studiedeltagarna. Appen kan även användas för att genomföra enkätundersökningar.

Funktioner och lösningar

Data som uppfyller GDPR

Alla våra lösningar är säkerhetscertifierade

Konsumtionsdata från banken

Utgifter per dag och kategori baserat på transaktionsdata

Klimatavtryck

Beräknas med Svalnas unika beräkningsmetodik

Kontrollgrupp och baseline

Meningsfulla jämförelser mellan människor och över tid

Representativt urval

Rekrytera ett representativt urval av deltagare i vår app

Rekrytering och enkät

Rekrytera deltagare och genomför enkätundersökningar

“Svalnas lösningar skapar fantastiska möjligheter för forskning om hållbar konsumtion. Svalna-teamet utvecklade en väldigt bra lösning för vårt experiment. Det är också skönt att arbeta med ett företag som förstår och bryr sig om detaljerna. Jag kan varmt rekommendera Svalna som forskningspartner."

Fredrik Carlsson

Professor, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Pågående forskningsprojekt

Vi arbetar för att sprida den kunskap vi bygger upp bland forskare, beslutfattare och allmänheten. Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt vi medverkar i just nu.

Projekt: Beteende-vetenskapliga initiativ för att minska individers klimatavtryck

Detta projekt bidrar med akademisk kunskap genom att utveckla metoder och verktyg för att bättre förstå och kartlägga svenskarnas klimatpåverkan. I projektet utvärderas bland annat vilken effekt information om klimatavtryck i kombination med beteende-styrningar har på individers konsumtionsbeteende och livsstil. Ambitionen är att nyfunna insikter ska bidra till framtida lösningar för mer hållbar konsumtion. Projektet utförs i huvudsak vid Göteborgs Universitet.

Projekt: Mäta direkt och indirekt klimatpåverkan av olika klimatbra livsstilsval

Konsumenters beteende och vanor måste förändras för att tvågradersmålet ska kunna nås. Denna studie undersöker effekten av fyra vanliga livsstilsval med låga koldioxidutsläpp som många hushåll skulle kunna göra för att avsevärt minska utsläppen: 1) inte flyga, 2) inte äga bil, 3) bo i lägenhet, och 4) äta vegansk kost. Resultaten visar att de fyra livsstilsvalen är relaterade till betydande minskningar av koldioxidavtrycken. Projektet utförs i huvudsak vid Chalmers tekniska högskola. Det påbörjades 2020 och förväntas fortsätta fram till slutet av 2022.

Projekt: Beräkna verksamheters klimatavtryck från bokföringen

I detta projekt, som påbörjades 2020 och löper fram till slutet av 2022, utforskar vi möjligheterna att beräkna företag och organisationers klimatavtryck utifrån bokföringsdata och verksamhetsspecifik utsläppsdata. I projektet ingår utvecklingen av ett webbaserat beslutstödssystem för enkel analys av utsläppen – alltså det som kommit att bli vårt Carbon Intelligence System. Projektet förväntas bidra till omställningen mot mer klimatsmarta verksamheter, ett mer resurseffektivt samhälle, en utfasning av fossila bränslen och en högre chans att nå uppsatta klimatmål. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten och utförs av oss på Svalna i samarbete med SCB och Gävle, Jönköping samt Tyresö kommun.

Intresserad av samarbete?

Kontakta oss!