Var med och bidra till hållbar forskning

Om du väljer att dela dina data med forskare gör du det möjligt för forskare att studera vad som utgör hållbara livsstilar – kunskap som kan användas för att åstadkomma beteendeförändringar och inspirera fler att leva klimatsmart. Det tackar vi för! Här listar vi de projekt som just nu använder sig av data från Svalnas appanvändare.

Projekt: Beteendevetenskapliga initiativ för att minska individers klimatavtryck

Detta projekt bidrar med akademisk kunskap genom att utveckla metoder och verktyg för att bättre förstå och kartlägga svenskarnas klimatpåverkan. I projektet utvärderas bland annat vilken effekt information om klimatavtryck i kombination med beteende-styrningar har på individers konsumtionsbeteende och livsstil. Ambitionen är att nyfunna insikter ska bidra till framtida lösningar för mer hållbar konsumtion. Projektet utförs i huvudsak vid Göteborgs Universitet.

Projekt: Mäta direkt och indirekt klimatpåverkan av olika klimatbra beteenden

Konsumenters beteende och vanor måste förändras för att tvågradersmålet ska kunna nås. Denna studie undersöker effekten av fyra vanliga livsstilsval med låga koldioxidutsläpp som många hushåll skulle kunna göra för att avsevärt minska utsläppen: 1) inte flyga, 2) inte äga bil, 3) bo i lägenhet, och 4) äta vegansk kost. Resultaten visar att de fyra livsstilsvalen är relaterade till betydande minskningar av koldioxidavtrycken. Projektet utförs i huvudsak vid Chalmers tekniska högskola. Det påbörjades 2020 och förväntas fortsätta fram till slutet av 2022.

Hur fungerar det?

Att dela data med forskare är helt valfritt och görs under Kontoinställningar i appen. Det är alltid anonym och vi delar aldrig dina data med forskare om du inte explicit samtycker. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande och din data kommer då exkluderas från framtida forskningsprojekt.

Vilken data delas?

Den data som delas med forskare är 1) svar på frågorna i profilen såsom mat- och resvanor, 2) hur mycket pengar som spenderats inom olika inköpskategorier varje vecka, 3) vilken bank och antal bankkonton som anslutits, samt 4) data om appanvändning såsom hur ofta appen används.

Mer om datasäkerhet

Har du frågor kring hur din appdata används?

Kontakta oss!